Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

lessthinkinmoredrinkin
8022 46d7 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
lessthinkinmoredrinkin
8105 0764 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 13 2017

lessthinkinmoredrinkin
A ja przecież wcale nie chcę tak wiele. Ciepłego wiatru, piegów, których nie cierpię, krótkich sukienek, kapeluszy i lekkich butów. Spoglądania na świat zza szkieł okularów przeciwsłonecznych. Chcę czytania książek na kocyku, wesołej muzyki, która wreszcie zacznie pasować do otoczenia. Otwartych okien i zapachu lata, takiego, który pierwszy raz ma szansę nie kojarzyć się ze smutkiem. Bycia sama, ale z nim obok. Słuchania muzyki, śpiewania w samochodzie, wygłupiania się. Nawet tańca, chociaż przecież nie tańczę. Tworzenia z niedoskonałych chwil idealnych wspomnień, bo perfekcjonizm jest nudny, liczą się uczucia. Nowych doświadczeń. Silnych emocji.
Cztery Wieki Później
lessthinkinmoredrinkin
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
lessthinkinmoredrinkin
Zmiany należy wprowadzać wtedy, gdy do nich dojrzewamy, a nie akurat dlatego, że w jakimś ściśle umownym momencie zmienia się data w kalendarzu.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasiostry siostry
lessthinkinmoredrinkin
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken

May 06 2017

lessthinkinmoredrinkin
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasiostry siostry
lessthinkinmoredrinkin
Życie jest proste, składa się z dwóch słów: "tak i nie". Cała reszta to tylko pierdolenie. Chcę Cię, albo Cię nie chcę. 
— Maciek Kasi
Reposted fromnewbeginning newbeginning viasiostry siostry
lessthinkinmoredrinkin
1674 7c36 390
Reposted fromikhakima ikhakima viaawaken awaken
lessthinkinmoredrinkin
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaawaken awaken
lessthinkinmoredrinkin
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaawaken awaken
3932 7177 390
Reposted frommatteo90 matteo90 viaawaken awaken
lessthinkinmoredrinkin
6586 592f 390
Reposted fromwerczi werczi viaawaken awaken
lessthinkinmoredrinkin
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viasiostry siostry
lessthinkinmoredrinkin
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viaawaken awaken
lessthinkinmoredrinkin
So I close my eyes to old ends and open my heart to new beginnings.
— Nick Frederickson
Reposted fromretro-girl retro-girl viaawaken awaken
8197 fcd6 390
lessthinkinmoredrinkin
6405 b8ed 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawaken awaken
8979 15ac 390

bookmania:

Bookshelf Infographic | Tom Gauld

Reposted fromdenofwoe denofwoe viaClary Clary
lessthinkinmoredrinkin
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Siewca wiatru
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viasiostry siostry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl