Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

lessthinkinmoredrinkin
lessthinkinmoredrinkin
8286 6ea0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
lessthinkinmoredrinkin
6307 ffd0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
lessthinkinmoredrinkin
8495 c64c 390
Reposted fromslodziak slodziak viaucieknijmi ucieknijmi
lessthinkinmoredrinkin
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaucieknijmi ucieknijmi
lessthinkinmoredrinkin
Reposted fromshakeme shakeme viaucieknijmi ucieknijmi
lessthinkinmoredrinkin
0326 e06b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaucieknijmi ucieknijmi
lessthinkinmoredrinkin
8495 c64c 390
Reposted fromslodziak slodziak viaucieknijmi ucieknijmi

July 07 2017

lessthinkinmoredrinkin

#1 miłość

Czujesz ucisk w żołądku, ale jednocześnie jest ci lekko. Policzki bolą od ciągłego uśmiechania się i ludzie myślą, że ci odbiło.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasiostry siostry
lessthinkinmoredrinkin
4130 8010 390
Reposted fromohhh ohhh viaszarakoszula szarakoszula

July 04 2017

lessthinkinmoredrinkin
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
lessthinkinmoredrinkin
3667 b391 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaucieknijmi ucieknijmi
3856 8fcd 390
Reposted fromicanread icanread viaucieknijmi ucieknijmi
lessthinkinmoredrinkin
2980 b5d5 390
Reposted fromlaters laters viaucieknijmi ucieknijmi

July 01 2017

lessthinkinmoredrinkin
lessthinkinmoredrinkin
A gdy serce Twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż Twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted frommonstrum monstrum viaochildren ochildren
lessthinkinmoredrinkin
6977 c99f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaClary Clary

June 30 2017

lessthinkinmoredrinkin

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viasiostry siostry
lessthinkinmoredrinkin
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viasiostry siostry
lessthinkinmoredrinkin
Przyznaj, że nie wierzyłaś, że to mogło się udać. Początkowo bardzo sceptycznie do tego podchodziłaś, nie angażowałaś się, nawet nie czułaś tego tak mocno. Nie dawałaś temu większych nadziei, jedynie marne szanse, resztki czegokolwiek. Aż w końcu uderzyło i to z jakim impetem. Ciągle jesteś w szoku, nie masz pojęcia, jak to mogło się stać. Nie dowierzasz, szczypiesz się czasami w ramię, żeby upewnić się, gdzie jesteś i kogo trzymasz za rękę. Nie żałujesz, nie cofnęłabyś czasu za żadne skarby, znalazłaś coś, na co długo czekałaś. Przyznaj to, ten człowiek znaczy dla Ciebie wszystko, jest całym światem, tlenem i nadzieją. Bez niego nie ma już nic. Nic nie istnieje i nic już nie będzie takie samo. Wpadłaś w jakąś sieć, pułapkę bez wyjścia, uwikłałaś się w tą miłość. To droga bez powrotu, już zawsze będziesz go mieć obok - jeśli nie namacalnie, to psychicznie już do końca będziesz żyć ze świadomością, że był kiedyś ktoś, kto stał się wszystkim i wszystko dla niego oddałaś.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatakeachance takeachance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl