Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

lessthinkinmoredrinkin
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viairmelin irmelin
lessthinkinmoredrinkin
9207 92b3 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viairmelin irmelin
lessthinkinmoredrinkin
3978 270c 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaikari ikari
Człowiek zawsze będzie zazdrosny, jeśli bardzo mu na kimś zależy.
— (via lifegoodbye)
Reposted fromdivi divi viasiostry siostry

September 15 2017

lessthinkinmoredrinkin
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatakeachance takeachance
lessthinkinmoredrinkin
0309 67ac 390

September 13 2017

lessthinkinmoredrinkin
2598 3bad 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasiostry siostry
lessthinkinmoredrinkin
0636 18f8 390
Reposted frommaliwa maliwa viasiostry siostry
lessthinkinmoredrinkin
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
1021 ba84 390
lessthinkinmoredrinkin
5702 04ab 390
lessthinkinmoredrinkin
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
lessthinkinmoredrinkin
ona jest tego warta, stary. Warta każdego lęku, który cię zżera. Warta wszystkiego, od A do pierdolonego Z, jest Twoim pierdolonym alfabetem.
— K. Bromberg
lessthinkinmoredrinkin
5745 bb7d 390
lessthinkinmoredrinkin
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
Reposted frombeinthe beinthe viaspeakofthedevil speakofthedevil
lessthinkinmoredrinkin

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

September 02 2017

lessthinkinmoredrinkin
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
lessthinkinmoredrinkin
3713 b157 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl